REGULAMIN
 
Właścicielem serwisu www.rolety-gabi.pl jest firma Fabryka Wnętrz Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ulicy Janowskiej 13A, NIP: 537-249-16-23, REGON: 060334846
 
Korzystanie z serwisu www.rolety-gabi.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 
REJESTRACJA
 
Klientem na naszej stronie może być osoba posiadająca działalność gospodarczą (lub pracownik), która podpisała z nami umowę współpracy lub jest zainteresowana współpracą i zarejestruje się na stronie www.rolety-gabi.pl.
Rejestracja i użytkowanie konta jest dobrowolne oraz bezpłatne.
Osoba rejestrująca się jest zobowiązana do podawania prawdziwych danych oraz ma obowiązek powiadamiać o wszystkich zmianach danych.
Osoba rejestrująca się zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy swojego hasła oraz bierze odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje jego ujawnienia osobom trzecim (złożone zamówienia).
Osoba rejestrująca się oświadcza, że zapoznała się z regulaminem oraz wyraża zgodę na przetwarzenie danych, wystawianie faktur VAT bez podpisu w celu realizacji zamówień oraz zgadza się na świadczenie usług drogą elektroniczną (wysyłanie mailem informacji o zmianach regulaminu i aktualnych promocjach).
 
AKTYWACJA
 
W przypadku klientów, którzy z nami współpracują.
Po dokonaniu rejestracji konta, klient otrzyma maila z potwierdzeniem aktywacji.
 
W przypadku klientów zainteresowanych współpracą.
1. Po dokonaniu rejestracji konta, nastąpi kontakt telefoniczny w celu przybliżenia warunków współpracy.
2. Następnie będzie trzeba podesłać skany dokumentów firmowy (NIP, REGON, KRS) pod numer faksu: 83 343 40 93 lub na e-mail: biuro@fabryka-wnetrz.pl .
3. Po weryfikacji dokumentów, klient otrzyma na email umowę o warunkach współpracy (2 egzemplarze) wraz z przydzielonymi rabatami i terminem.
4. Umowę będzie trzeba podpisać i wysłać pocztą, faksem lub mailem.
5. Po otrzymaniu podpisanej umowy dokonujemy aktywacji konta.
 
LOGOWANIE
 
Logowanie klienta odbywa się podając e-mail oraz hasło.
Po zalogowaniu na konto klient będzie miał wgląd do aktualnych cen naszych produktów (cennik może w każdej chwili ulec zmianie i ma charakter poglądowy). Ponadto widoczne będą dane adresowe firmy, rabat i termin. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych klienta (np. adresowych), proszę o niezwłoczne podesłanie aktualnych danych drogą mailową: biuro@fabryka-wnetrz.pl lub faksem 83 343 40 93.
Po zalogowaniu będzie dla klientów dostępny formularz zamówienia, który można wypełnić i wysłać na e-mail: biuro@fabryka-wnetrz.pl, podając dane do wysyłki oraz dane do faktury.
 
TOWARY I USŁUGI
 
www.rolety-gabi.pl dołoży wszelkich starań, aby opis towaru był całkowicie zgodny z ofertą. Prezentowane zdjęcia mogą minimalnie różnić się od oferowanych produktów.
Opisy produktów podane są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy.
 
WYREJESTROWANIE
 
Klient w każdej chwili może się wyrejestrować, wysyałając maila o treści: NIE na e-mail: biuro@fabryka-wnetrz.pl
 


Copyright © 2012 Fabryka Wnętrz Sp. z o.o.